Facebook

Wijzigingen per 1 september 2017

1 september 2017 12:16 Wijzgingen per 1 september 2017


Met ingang van 1 september 2017 zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

- Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgemeld of het niet nakomen van de afspraak
  worden bij u in rekening gebracht.
  De kosten van een te late afmelding en een niet nagekomen afspraak zijn € 22,50

- Voor cliënten die niet aanvullend verzekerd zijn en voor cliënten waarvan de maximale vergoeding
  door de verzekering is bereikt gelden de particuliere tarieven (zie prijslijst in wachtkamer praktijk).

- De particuliere tarieven worden verhoogd m.i.v. 1 september 2017 (zie prijslijst in wachtkamer
  praktijk).