Facebook

Wijzigingen per 1 januari 2019

1 januari 2019 00:00 Wijzgingen per 1 januari 2019


Met ingang van 1 januari 2019 zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

- Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgemeld of het niet nakomen van de afspraak
  kunnen bij u in rekening worden gebracht. 
  De kosten van een te late afmelding en een niet nagekomen afspraak zijn 23,75. Dit tarief geldt voor een reguliere zitting. De kosten voor een specialistische zitting die te laat afgemeld word bedraagd €37,35

- Voor cliënten die niet aanvullend verzekerd zijn, en voor cliënten waarvan de maximale vergoeding
  door de verzekering is bereikt gelden de particuliere tarieven (zie prijslijst in wachtkamer praktijk).

- De particuliere tarieven worden verhoogd m.i.v. 1 januari 2019 (zie prijslijst in wachtkamer
  praktijk).